logo-global

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Kära värderade kund, 

denna sekretesspolicy (nedan kallad – “Politik”) kommer att besvara de viktigaste frågorna om hur vi samlar in, använda och lagra information om dig när du besöker https://getcamtrix.com/ (nedan – “Webbplats”) eller gör ett köp på webbplatsen. Denna information är viktig för dig, därför rekommenderar vi att du läser denna policy noggrant innan du använder webbplatsen.

Denna policy kan ändras från tid till annan. Du kan alltid hitta den senaste versionen av denna policy på webbplatsen.

 1. Vem är ansvarig för att hantera dina personuppgifter.
  1. CamTrix (nedan kallad “CamTrix”, “vi”, “oss”, “vår”) är ett varumärke som används och drivs av en affärsenhet UAB CommerceCore, som är ett aktiebolag som är etablerat i Litauens statliga företagsregister, företag nr 302566167, med en registrerad kontorsadress på Savanorių pr. 363, Kaunas, Litauen. När du tillhandahåller personlig information på webbplatsen kommer vi att ansvara för att hantera och kontrollera din personliga information.
   1. Vilken information vi samlar om dig och varför
    Varför samlar du in information om mig? Vilken information samlar du in om mig? Varför får du lagligt samla in min information? Hur länge håller du information om mig?
    För att behandla dina köpförfrågningar i vår webbshop, ta emot betalningar och leverera köpta varor Förnamn, efternamn, leveransadress, telefonnummer, e-postadress, information om ditt betalda inköpspris och valuta, ditt kreditkortsmärke, typ, BIN-nummer och kreditkortsutgivare Vi ingår och genomför ett kontrakt med dig (artikel 6.1 bi den allmänna dataskyddsförordningen – GDPR) 1 år efter att du har gjort ett köp på vår webbplats.
    För att säkerställa säkerheten på vår webbplats och kontinuerligt förbättra den för dig – där du besöker vår webbplats IP-adress eller annan enhetsadress eller ID, webbläsare och/eller enhetstyp, hårdvaru- och programvaruinställningar och konfigurationer, webbsidor eller webbplatser som du besöker strax före eller strax efter att du har besökt webbplatsen, de sidor du visar på webbplatsen, dina åtgärder på webbplatsen, och datum och tider som du besöker, får åtkomst till eller använder tjänsterna. När du använder webbplatsen på en mobil enhet kan vi också samla in den fysiska platsen för din enhet genom att till exempel använda satellit-, mobiltelefontorn eller trådlösa nätverkssignaler för lokalt område. Vi har ett legitimt intresse (för att säkerställa säkerheten på vår webbplats) (artikel 6.1 f GDPR) 1 månad efter att du besöker vår webbplats
    Att hantera våra konton på sociala medier – där du interagerar med oss via våra sociala mediekonton Namn och efternamn, e-postadress, kön, land, bild, meddelande, tid och datum då meddelandet mottogs, meddelandets innehåll, bilagor till meddelandet, svar på meddelandet, tid för svar på meddelandet, information om företagets betyg, kommentarer till ett inlägg, postaktier, information om postreaktioner Du gick med på det (artikel 6.1 a i GDPR) 2 år
    För att hantera frågor, förfrågningar och klagomål som du har skickat in – där du skickar in en Förnamn, efternamn, e-postadress, land, telefonnummer, föremål för din förfrågan, datum för din förfrågan, innehåll i din förfrågan, bilagor till din förfrågan, svar på din förfrågan Du gick med på det (artikel 6.1 a i GDPR) och vi har ett legitimt intresse att göra det (för att hantera dina frågor) (Art. 6 (1) (f) av GDPR) 10 år från det ögonblick din senaste förfrågan mottogs
    För att kontakta dig vid oavslutad beställning, eller när din beställning eller betalning inte behandlades framgångsrikt på grund av tekniska fel Förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, innehållet i den övergivna vagnen Vi ingår och genomför ett kontrakt med dig (artikel 6.1 bi GDPR) och vi har ett legitimt intresse att göra det (för att behandla order och betalningar) (art. 6 (1) (f) av GDPR) 1 månad efter att misslyckad inköpsorder har placerats på webbplatsen
    Att skydda våra rättigheter och intressen i rättsliga förfaranden Information som anges i punkt 3.1 ovan, handlingar och bilagor som skickas till dig, handlingar och bilagor som du har lagt fram, processuella handlingar, domstolsbeslut, resolutioner, beslut Vi har ett legitimt intresse (att försvara företagets rättigheter i rättsliga förfaranden) (artikel 6.1 f GDPR) 10 år efter uppsägningen eller ditt konto på vår webbplats eller, om juridiska processer inleddes, efter avslutande av sådana juridiska processer
    Att skydda våra rättigheter och intressen i brottmål Om ett brottmål uppstår kan vi samla in information om brott och brott mot gärningsmannen  Uppgifter är nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga fordringar (artikel 9.2 f) i GDPR) 10 år efter uppsägningen eller ditt konto på vår webbplats eller, om juridiska processer inleddes, efter avslutande av sådana juridiska processer
 2. Vilken information måste du ge oss och varför
  1. Se avsnitt 2 ovan – du måste ge oss den information som vi behöver för att behandla dina köpförfrågningar som du skickar in på webbplatsen, såväl som för att hantera dina förfrågningar, förfrågningar, anspråk etc. Om du inte tillhandahåller oss denna information kommer vi inte att kunna sälja våra varor till dig och ge dig andra fördelar som du skulle få som vår användare.
 3. Vad gör vi med din information
  1. Vi använder din information för de syften som anges i avsnitt 2 ovan. Dessa är den viktigaste gruppen av åtgärder som vi gör med din personliga information:
   1. Vi använder din information för att behandla din köpförfrågan och leverera dina beställda produkter;
   2. Vi kan använda din information för att skicka marknadsförings- och marknadsföringsmaterial av liknande produkter som du redan har köpt något från oss;
   3. Vi kan använda din information för att kontakta dig då och då för att informera dig om rabatter, specialerbjudanden, eller erbjudanden eller för att ge allmän information om våra produkter och tjänster om du har gått med på det eller om dina lokala lagar tillåter oss att göra det utan ditt uttryckliga medgivande;
   4. Vi kan överföra din personliga information till tredje parter som är våra tjänsteleverantörer eller affärspartners när det behövs för att uppfylla dina beställningar eller när det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.
 4. När vi kan kontakta dig och varför
  1. Vi kan använda din kontaktinformation (telefonnummer och/eller e-post) om vi behöver klargöra information om din beställning eller leverans, också när vi inte lyckades behandla din beställning eller betalning. Genom att gå med på denna sekretesspolicy, du samtycker till att vi kan ringa dig via det angivna telefonnumret eller skicka ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande om din beställning inte lyckades på grund av tekniska problem eller betalningsbehandlingsfel. I sådant fall kan vi kontakta dig för att hjälpa dig att uppfylla beställningen eller slutföra betalningen.
 5. Dela din personliga information
  1. Vi delar din personliga information med följande ämnen:
   1. Finansinstitut som hanterar betalningsbehandling och banker till vilka dina betalda belopp överförs för oss;
   2. Advokater, advokats assistenter, notarier, fogdar, revisorer, konsulter, IT-tjänsteleverantörer, leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, försäkringsbolag, arkiveringstjänster och andra ämnen som tillhandahåller tjänster till företaget;
   3. Domstolar, brottsbekämpning och andra statliga institutioner, när vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du bryter mot denna policy eller användarvillkor på webbplatsen;
   4. Tredjepartspartners för att verifiera din identitet i samband med din användning av vissa aspekter av webbplatsen;
   5. Våra marknadsföringspartners levererar personligt marknadsföringsinnehåll;
   6. Våra frakttjänster samarbetar för att leverera dina inköp till dig;
   7. Vår leverantör av dokumenthanteringssystem (Shopify Inc.);
   8. Tjänsteleverantörer för analytiska verktyg (som Google Analytics).
  2. De tredjepartsleverantörer som används av oss samlar bara in, använder och avslöjar din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss. Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalningsportar och andra processorer för betalningstransaktioner, ha sina egna integritetspolicyer för den information vi måste ge dem för dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.
  3. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsmarknadsföringspartners för reklamändamål. Vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som ligger i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör, då kan din information bli föremål för lagarna i de jurisdiktioner där tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns. Som ett exempel, om du är belägen i Kanada, och din transaktion behandlas av en betalningsport som finns i USA, då kan din personliga information som används för att genomföra transaktionen bli föremål för offentliggörande enligt USA: s lagstiftning, inklusive patentlagen. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjepartswebbplats eller applikation regleras du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor. När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras integritetsförklaringar.
  4. I de flesta fall behandlas och överförs personuppgifter inom Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock ibland, det är nödvändigt för oss att överföra dina leveransuppgifter till ett av våra lager och / eller uppfyllande centra som ligger utanför Europeiska unionen (dvs. Kanada, USA och Kina). Vi ser alltid till att ha lämpliga avtal som omfattar bestämmelser om databehandling, och vi utför regelbundna revisioner för att se till att tredje parter utanför EU följer GDPR-regler. När detta är tillåtet enligt lag och krävs av de skäl som anges i denna politik, kan vi avslöja information om dig till EU-baserade tredje parter som överensstämmer med EU-U.S. Privacy Shield Framework. Du kan ladda ner en kopia av EU-U.S. Privacy Shield Framework på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 6. Våra rättigheter
  1. GDPR och andra lagar ger dig vissa rättigheter, förfaranden för genomförande och undantag från dessa rättigheter. När det är tillåtet enligt lag kan du:
   1. Skicka in en begäran om bekräftelse på att företaget behandlar de uppgifter som är relaterade till dig. Om företaget behandlar uppgifterna relaterade till dig, begär åtkomst till den behandlade informationen och relaterad information;
   2. Skicka in en begäran om att korrigera felaktig eller felaktig information som används eller för att komplettera den när den inte är fullständig;
   3. Skicka in en begäran om att ta bort den information vi har om dig om vi använder den olagligt;
   4. Skicka in en begäran om att begränsa behandlingen av din information – om du bestrider riktigheten av uppgifterna eller objektet till behandlingen av uppgifterna, om du inte accepterar att dina uppgifter skulle raderas, som behandlades olagligt eller om du behöver uppgifterna för att kräva, verkställa eller försvara juridiska fordringar;
   5. Objekt för insamling, användning och lagring av din information hos vårt företag – när vi behandlar data baserade på företagets juridiska och / eller tredjepartsintressen;
   6. Skicka in en begäran om att överföra (ta emot) de uppgifter som du lämnade oss enligt avtalet eller ge samtycke och som vi behandlar med automatiserade medel, i allmänhet med elektronisk form;
   7. Att dra tillbaka alla samtycke som ges till oss angående information som används om dig – när vi använder uppgifterna baserat på ditt samtycke;
   8. Att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och söka ett rättsmedel.
  2. När vi får din begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan vi behöva verifiera din identitet för att avgöra om begäran tillhandahålls av den person som vi ha personlig information och för att avgöra din identitet. Därför kan vi be dig om ytterligare information för verifieringsändamål, och vi skulle bara använda sådan information för detta verifieringsändamål.
 7. Samtyckeålder
  1. Genom att använda den här webbplatsen, du representerar att du är minst majoritetsåldern i ditt hemland eller bosättningsland eller att du är majoritetsålder i din stat eller bosättningsland, och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre beroende använda denna webbplats.
  2. Vi behandlar inga personuppgifter om minderåriga som är 16 år eller yngre. Om du är minderårig som anges här begär vi att du ska sluta använda webbplatsen omedelbart. Vi har rätt att ta bort dina personuppgifter utan ett separat meddelande om vi har en anledning att tro att du är yngre än 16 år.
 8. Cookies
  1. Vi använder Cookies, som är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta) när du surfar på webbplatser. Annan teknik, inklusive data vi lagrar i din webbläsare eller enhet, identifierare associerade med din enhet och annan programvara, används för liknande ändamål. De används ofta för att få webbplatser att fungera eller fungera på ett bättre och effektivare sätt. I denna policy hänvisar vi till alla dessa tekniker som cookies.
  2. Vår webbplats innehåller cookies som anges i tabellen nedan:
   Cookie Namn Cookie Beskrivning Cookie Expiry
   Strikt nödvändiga cookie
   CookieScriptConsent Denna cookie används av Cookie-Script.com-tjänsten för att komma ihåg preferenser för besökarnas cookie-godkännande. Det är nödvändigt för Cookie-Script.com cookie-banner att fungera korrekt 1 månad
   laravel_session Internt använder laravel laravel_session för att identifiera en sessioninstans för en användare 2 timmar
   __cfruid Cookie associerad med webbplatser som använder CloudFlare, används för att identifiera betrodd webbtrafik Endast under din session
   AWSALBCORS För fortsatt klibbighetsstöd med CORS-användningsfall efter Chromium-uppdateringen skapar vi ytterligare klibbighetskakor för var och en av dessa varaktighetsbaserade klibbighetsfunktioner med namnet AWSALBCORS (ALB). 7 dagar
   XSRF-TOKEN Denna cookie är skriven för att hjälpa till med säkerhet på webbplatsen för att förhindra attacker över begäran på plats. 2 timmar
   Funcionalitet cookie
   __zlcmid Live chatwidget ställer in cookies för att lagra Zopim Live Chat ID som används för att identifiera en enhet över besök. 1 år
   Cookies för riktad användning
   __cfduid Cookie asoiated med webbplatser som använder CloudFlare, används för att påskynda sidbelastningstider. Enligt CloudFlare används det för att åsidosätta alla säkerhetsbegränsningar baserade på IP-adressen som besökaren kommer från. Den innehåller ingen användaridentifieringsinformation. 30 dagar
   Du kan konfigurera din webbläsare att avslå några eller alla cookies eller att be om din tillåtelse innan du accepterar dem. Observera att genom att ta bort cookies eller inaktivera framtida cookies kanske du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner på vår webbplats. För information om hur du justerar eller ändrar dina webbläsarinställningar, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. För information om, policy- och kontrollalternativ för tredjepartscookies, läs cookie-policy för sådana tredje parter.
 9. Ändringar av denna sekretesspolicy

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy meddelar vi dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, använder vi och/eller avslöjar det. Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

 10. Frågor och kontaktinformation

  Om du har några frågor, förfrågningar, förfrågningar eller klagomål angående vår användning av din personliga information, vänligen kontakta vår kundsupport på: [email protected]; eller ring oss per telefon: +1 (706) 808-2894.